Prezentare Proiect CES-”Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat”

”Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat” - prezentare proiect -   În cadrul Cererii de propuneri de proiecte strategice P.O.S.C.C.E., lansată în data de 20 august 2008, Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă (U.M.P.F.E.) a depus proiectul strategic: “Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat”. Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea şi stimularea sistemului educaţional special pentru a facilita  copiilor cu cerinţe educative speciale (celor cu deficienţe mentale în particular) o înţelegere mai bună a mediului şi a societăţii  în care se dezvoltă, cât şi pentru a asigura integrarea acestora si participarea activă şi responsabilă la viaţa socială. În cadrul proiectului s-a urmărit:
 • dezvoltarea şi implementarea de lecţii educaţionale destinate elevilor cu cerinţe educationale speciale, ţinând cont de cerinţele programei speciale, de particularităţile acestui grup de copii şi aliniate la standardele internaţionale de curriculum şi calitate şi la principiile unei educaţii inluzive;
 • deprinderea unor abilităţi de bază în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor TIC şi a resurselor şi facilităţilor oferite de Internet de către elevii cu cerinţe educationale speciale
 • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea TIC ca resursă de predare şi integrarea acesteia în educaţie;
 • creşterea capacitatii la nivel central si local de administrare a solutiilor software dedicate imbunatatirii proceselor educationale la nivel de insitutie de învăţământ.
Beneficiile dezvoltării şi implementării unui sistem de eLearning pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale – în particular pentru cei cu deficienţe mentale, sunt numeroase, un astfel de sistem:
 • permiţând cadrelor didactice sa modeleze curriculumul în jurul nevoilor personale ale elevilor cu CES;
 • permiţând elevilor cu CES sa învete la timpul lor, în ritmul lor si în mediul lor;
 • oferind elevilor cu CES accesul la materiale educaţionale dezvoltate în conformitate cu cerinţele educaţionale specifice.
În acelaşi timp, utilizarea computerului în procesul de predare-învăţare la clasele cu copii cu nevoi speciale duce la:
 • o concentrare sporită din partea elevilor cu CES şi deprinderea unor abilităţi de învăţare de bază;
 • o facilitare a trecerii de la un subiect la altul, în cadrul lecţiei;
 • furnizarea unui feedback prompt elevului şi încurajarea acestuia după fiecare etapă parcursă/ fiecare pas realizat;
 • facilitarea accesului la informaţii inclusiv pentru elevii cu dislexie, ţinând cont de posibilităţile variate de reprezentare multi-media ale aplicaţiei implementate (imagini, sunete etc);
 • creşterea gradului de autodeterminare al elevului, al independenţei acestuia şi nu în ultimul rând al capacităţii de integrare, prin declanşarea de schimbări pozitive la nivel de relaţii inter- şi intra-personale, al abilităţilor senzoriale etc.
Tehnologiile evolueaza punând la dispoziţie utilizatorilor o functionalitate crescânda, în timp ce aplicatiile software devin din ce în ce mai inteligente si receptive pentru cel care le utilizeaza. Luate împreuna, aceste caracteristici pun la dispozitie noi oportunitati pentru elevii cu CES de a-si personaliza accesul la resursele de învatare digitala în scoala si în afara ei. Printre activităţile principale ale proiectului s-au numărat:
 1. Dotarea cu echipamente
 2. Dotarea cu echipamente a Centrului de Date al M.E.C.T.S
 
Echipamente Centru de date MECTS  Cantitate
Servere de aplicatie 2
Servere Baza de Date 2
Servere de backup 1
Storage Area Network (SAN) 1
Rack (inclusiv infrastructura necesara) 1
  Dotarea cu echipamente a inclus echipamentele de retea şi dispozitivele necesare pentru conectare (UPS, router, cablare etc), precum şi aplicaţiile software de bază aferente (sistem de operare, baza de date, software de aplicatie, antivirus).
 1. Dotarea cu laboratoare TIC a 140 de unitati de învăţământ speciale
Echipament
Statii de lucru
Notebook
Proiector si ecran de proiectie
Imprimanta multifunctionala
Dotarea cu echipamente va include echipamentele de retea şi dispozitivele necesare pentru conectare (UPS, router, cablare etc), echipamente de conectare la Internet (WAN: Wireless Router/Firewall) precum şi aplicaţiile software de bază aferente (sistem de operare, aplicatii tip office, antivirus).
 1. Conectarea la infrastructura broadband a celor 140 de şcoli speciale incluse în proiect
În cadrul proiectului, s-a asigurat legătura broadband pentru 140 de şcoli speciale, potrivit cerinţelor minime menţionate în Ghidul Solicitantului.
 1. Formarea beneficiarilor