DESPRE NOI

Raport de activitate- semestrul I, an scolar 2016-2017 – Partea I

Raport de activitate- semestrul I, an scolar 2016-2017 – Partea 2

Misiunea Scolii Gimnaziale Speciale nr. 5

Şcoala Gimnaziala Speciala nr. 5 se vrea un loc prietenos, în care toţi copiii să beneficieze de programe educaţionale îmbunătăţite continuu. Profesorii vor acţiona pentru construirea cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor prevăzute de programele şcolare, care să le permită elevilor adaptarea eficientă în şcolaritatea următoare şi în societatea aflată în plină schimbare, dar şi pentru dobândirea normelor, atitudinilor şi valorilor fundamentale care îi vor călăuzi pe elevi în viaţă.

Demersul educaţional al şcolii noastre va promova egalitatea şanselor, responsabilizarea părinţilor pentru pregătirea şcolară şi evoluţia elevilor şi dezvoltarea interactiunii cu comunitatea locală.

Valorile cheie: cooperare, inovaţie, răspundere publică, eficienţă, flexibilitate.

Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, punând accentul pe însuşirea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii în vederea dobândirii de competenţe care să asigure servicii educative şi să satisfacă nevoile comunităţii pentru educaţia permanent.

Demersul nostru educaţional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni apţi pentru integrarea socio-culturală şi profesională deplină într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue.

Scoala noastră va forma un absolvent autonom, responsabil, în masură să decidă asupra propriilor trasee de dezvoltare profesională.

În parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie, şcoala va funcţiona într-un proces al „transparenţei” şi al „transferabilităţii” competenţelor profesionale.

Scoala functioneaza in curs de zi, in regim de semi-internat, iar planul de şcolarizare este proiectat in conformitate cu reglementările in vigoare si tinand cont de solicitările comunitatii: “şcolarizare la domiciliu”, ,, cu frecventa redusa” ,  invatamant comasat si elevi integrati in invatamantul de masa, servicii educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante, pentru copiii cu cerinţe educative speciale, şcolarizaţi in invatamantul de masa.

scoala5

Datorită specificului şcolii, unitatea noastră se adresează unei populaţii şcolare cu deficiente mintale moderate, severe sau asociate, care provine din municipiul  Bucureşti. Activitatea scolii este sustinuta de o echipa multidisciplinara, cuprinzând personal didactic calificat, personal auxiliar, personal medical si personal administrativ.